Velkommen

Velkommen til HFO1 Byskolen. På denne side kan du finde information om institutionen, personalet og vores dagligdag.

 

 

Billederne på denne forside,  

Af nyt tiltag på Legeplads ved HFO, ved Byskolen i området ved Højen. Lavet i efterår og vinter 2016. Lavet af firmaet Skjulpturleg. I samspil med tidligere værker Bålhytten og Borgen.  Giver det et  godt lege og læringsmiljø for børnene, Undervisningen og rollespil.

Som Alle vil få glæde af i mange år.

 

Tjek også flere billeder på denne side under menu - foto - 

HFO Byskolen består af 3 afdelinger: Vinkelhuset, Dalen og Bøgelund.  Vinkelhuset og Dalen ligger på skolens matrikel Carlsbergvej 13, mens Bøgelund ligger på Københavnsvej 55 ca. 400 m. fra skolen. Til de børn, der går på afd. Bøgelund er etableret en velfungerende følgeordning, hvor medarbejdere henter børnene hver dag. Vejen til Bøgelund går ad et stisystem, hvor der ingen biler er.

De 3 afdelinger er (tilnærmelsesvist) aldersopdelte: Bøgelund (før-HFO/0. klasser), Vinkelhuset (1. og 2. klasser) og Dalen (3. klasser). Alle børn vil således komme rundt i vores 3 afdelinger i løbet af deres HFO tid.

Børnetal og medarbejderstab

Vi er ca. 320 børn og 17 ansatte, 10 pædagoger og 7 medhjælpere. Der vil ligeledes være 1-2 pædagogstuderende i praktik, da HFO Byskolen er praktik institution

Vi er en aldersmæssigt bredt sammensat personalegruppe med mange kompetencer indenfor det pædagogiske felt.

Aktiviteter og projekter

Vi tilbyder en række aktiviteter, som børnene kan deltage i: Idræt, leg  & bevægelse, udeliv, naturaktiviteter, billedkunst, rollespil, kreative værksteder syning, perle- o.a.

Vi arbejder også med projekter: udeliv, natur, billedkunst, Rollespil, Børneyoga, Børne kunst, cirkus, dans og teater o.a.

Samarbejde med skolen

Vi arbejder tæt sammen med skolen og har medarbejdere i alle klasser i indskolingen. Vi samarbejder bl.a. med lærerne om inklusion af børn med særlige behov og i forhold til at løfte læringsreformen.

  • Vandrepokalen

  • Vandrepokalen

  • Vandrepokalen