• Vi er idrætscertificeret SFO gennem DGI. Leg-bevægelses- og idræts-aktivitet hver dag.

  • Science/natur: Tidlig-HFO-gruppe på tur til Fantasiens Ø . Vi ligger lige op af skoven Præstevang.

  • HFO2 (klub) på Lindevej. Væggen med billeder af børnene. Mange alsidige aktiviteter i klubben.

Velkommen til hjemmesiden

for HFO1 og HFO2

Frederiksborg Byskole

i Hillerød Kommune.

På denne side kan du finde information om Hillerød- fritids -ordning, om personalet og om vores dagligdag.

 

 HFO Byskolen består af 4 afdelinger: Vinkelhuset, Dalen, Bøgelund (HFO 1) og Lindehuset (HFO 2).  Vinkelhuset og Dalen ligger på skolens matrikel Carlsbergvej 13, mens Bøgelund ligger på Københavnsvej 55. HFO 2 Lindehuset ligger på Lindevej 3-5.

De 4 afdelinger er (tilnærmelsesvist) aldersopdelte: Bøgelund (tidlig-HFO/0. klasser), Vinkelhuset (1. og 2. klasser), Dalen (3. klasser) og Lindehuset (4. til 7. klasse). Alle børn fra Frederiksborg Byskole vil således komme rundt i vores 4 afdelinger i løbet af deres HFO tid.

HFO 2 Lindehuset modtager også børn fra Marie Mørk skolen samt Hillerød Lilleskole (4. til 7. klasse).

Børnetal og medarbejderstab

Vi er ca. 600 børn og 20 ansatte: 1 HFO leder, 2 pædagoger med ledelsesopgaver, 8 pædagoger, 3 uuddannede klubassistenter og 5 pædagogmedhjælpere. Der vil ligeledes være 1-2 pædagogstuderende i praktik, da HFO Byskolen er praktikinstitution

Vi er en aldersmæssigt bredt sammensat personalegruppe med mange kompetencer indenfor det pædagogiske felt.

Aktiviteter og projekter

Vi tilbyder en række aktiviteter, som børnene kan deltage i: Idræt, leg  & bevægelse, udeliv, musik, science, naturaktiviteter, billedkunst, rollespil, kreative værksteder syning, perle- o.a.

Vi arbejder også med projekter: udeliv, natur, billedkunst, rollespil, børneyoga, børne kunst, cirkus, dans og teater o.a.

Samarbejde med skolen

Vi arbejder tæt sammen med lærerne på Frederiksborg Byskole, og vi har medarbejdere i alle klasser fra 0.- 5. årgang. Vi varetager primært understøttende undervisning.

 

 

  • Så er rollespil igang igen for børn i Vinkelhuset, Dalen og Lindevej, hver fredag kl.14-16

  • Vores legeområde ved Byskolen er et besøg værd Bålborg, Borg og Rådstedet.

  • Tidlig-HFO: Før-skole-start på Bøgelund. I maj og juni måned. Her et billede af gruppe C

HFO1 folder 2020

0.-3. klasse på afdelingerne Bøgelund, Vinkelhuset og Dalen

HFO2 velkomstfolder 2020

Lindehuset fra 4. klasse-7. klasse