Bøgelund

Personalet på Bøgelund består af:

Janni, skolepædagog i 0.A: Kompetencer indenfor billedkunst, madværksted samt udeliv.

Stig: Skolepædagog i 0.B. Teamkoordinator på Bøgelund. Kompetencer indenfor natur og science, udeliv og bevægelse.

Vakant: Pædagog / Skolepædagog i 1.A

Anja: Pædagogmedhjælper

Dertil kommer praktikanter, heraf minimum én studerende i lønnet praktik.

  •