Nyt fra HFO'en

27-03-2019

Referat af forældrerådsmøde

onsdag d. 30. januar 2019 kl. 17.30-19

Sted: Vinkelhuset

Dagsorden:

Information:

 • Personale
 • Kompetenceudvikling
 • Nyt fra afdelingerne

 

Behandlingspunkter:

 

 1. Læreplan for HFO
 2. Aktiviteter på afdelingerne
 3. Morgenpasning
 4. Input til overgangen fra børnehave til skole
 5. Forældrenes aktuelle opfattelse af HFO Byskolen
 6. Evt. 

Referat forældrerådsmøde d. 30.01.19

Tilstede: Vivi Martins, Yngvar, Kristin, Aynur, Heidi, Nicki

 Personale:

Bøgelund:

 • Mads (pædagogstuderende) skal være på Bøgelund i sin 2 praktik frem til 31 maj 2019
 • Der endnu ingen afklaring omkring Draghitas situation

 Vinkelhuset:

 • Joakim i Vinkelhuset har sagt op da han har fået et andet arbejde. I hans stilling er der ansat en flyver som hedder Nate.
 • Ida (pædagogstuderende) skal være i sin praktik i Vinkelhuset frem til 31 maj 2019

 Lindehuset:

 • Kim S. er ansat og starter officielt på mandag d. 2019
 • Nicklas er ansat i arbejdsprøvning t.o.m marts 2019
 • Emma stopper i sin stilling i morgen d. 31.01.19 og fortsætter derefter som tilkaldevikar
 • Anni fungerer som vikar

 Dalen:

 • Jasmin (PAU elev) er i praktik frem til sommeren 2019

  

Kompetenceudvikling:

 • SFO/klub har været igennem den 3. idræts certificering
 • Der pågår et naturkursus og det er Jannie og Stig der er involveret i det
 • Frankie fra lindehuset er udvalgt som superbruger i Aula
 • Yngvar er begyndt på uddannelsen i diplom i ledelse
 • Ulla er blevet færdig som praktikvejleder
 • De nyansatte i HFO skal meldes til Hillerøduddannelsen

Nyt fra afdelingerne:

HFO indberetter til Hillerød ejendomme når der er skader, opgaver der skal udføres m.m.

 Nyt fra lederen:

Frederiksborg Byskole har fremsendt høringssvar vedr. den tredje lukkeuge. Vi anbefaler 3 dage i påsken og 2 dage i juleferien.

Frederiksborg Byskole har ligeledes fremsendt høringssvar vedr fordeling af pædagogiske ressourcer i skolen.

  Behandlingspunkter:

Læreplan for HFO:

 • HFO har endnu ikke en læreplan men denne proces plan er sat i gang i december 2018 og den skal være på plads i 2021 (se detaljer for plan i ”Proces og tidsplan for læreplan for HFO Byskolen)
 • Punkterne i planen blev gennemgået og diskuteret i forældrerådet
 • Vigtigheden af at spørge hinanden kollegaer imellem HVORFOR man gør og tænker som man gør. Der skal skabes en ufarlig diskussion/samtale om hvorfor vi vil lave diverse aktiviteter med børnene så man kan blive udfordret fagligt.

 Aktiviteter på afdelingerne

Bøgelund:

 • Det overvejes om der skal laves to dage med Yoga og hvordan det praktisk skal foregå da der er stor interesse for den aktivitet.
 • Stig laver aktiviteter med at snitte

Vinkelhuset:

 • Perleværksted + lære dem at knytte og flette
 • Maleværksted
 • Spillecafe hvor børnene medbringer deres egne devises (fredag)

Dalen:

 • Håndarbejde
 • Spiller stikbold i den store sal

 Lindevej:

 • Der pågår flere aktiviteter såsom fantasy aften og overnatninger

 

Morgenpasning

 • Hillerød ejendomme har vurderet at det koster 2 mill. Kroner at gøre Højen klar til brug og det kan ikke betale sig økonomisk nu inden den store renovering går i gang.
 • Skolen og HFO har haft møde med Hillerød ejendomme og det blev diskuteret hvorvidt man kan bruge et af lokalerne i Skovfløjen. En anden mulighed kunne være billedkunstlokalet. Det er blevet aftalt at skolen og HFO drøfter hvad der skal tilføjes af ressourcer for at det kan fungere Højen om morgenen og derefter kontaktes Hillerød ejendomme igen for videre planlægning.  

 Input til overgangen fra børnehave til skole

 • Der manglede en rammesætning til Åbent hus arrangementet i Bøgelund + tydelighed i forhold til hvem der er hvem.
 • Tydelighed i forhold til hvem du kan aflevere dit barn til.
 • Fysisk føleskab hvor børnehaverne samarbejder tæt med skolen med at overdrage børnene
 • Tydelighed omkring hvilke voksne der har vilke funktioner den pågælden dag eksempelvis vinke voksen.

 Forældrenes aktuelle opfattelse af HFO Byskolen

 • Info og nyhedsmail i Lindehuset er positivt og nyttigt
 • De har fået det til at fungere i Lindehuset selvom de har haft færre ressourcer
 • Rigtig gode kælke der er blevet indkøbt

 

12-06-2018

Personale

Sarah og Sofie (pædagogstuderende) havde sidste dag på Bøgelund d. 31. maj. De er nu tilbage på skolebænken; dog vil I fortsat kunne møde Sofie på Bøgelund, da hun er tilkaldevikar. Nye studerende er Sadek (gruppe B) og Bianca (gruppe C), som begge startede 1, juni. Velkommen til jer begge.

Kira stopper sin praktik i Vinkelhuset d. 22. juni. Tak for denne gang.

Behram går på pension efter lang og tro tjeneste. Det fejrer vi med afskedsreception på Bøgelund på Behrams sidste arbejdsdag fredag d. 31. august. Detaljer følger.

Efter eget ønske indtræder Stig i Behrams stilling, således at Stig flyttes (tilbage) til Bøgelund på et endnu ikke nærmere aftalt tidspunkt efter sommerferien.

Der er ansættelsesprocesser i gang angående HFO-lederstillingen, Stigs stilling i Vinkelhuset samt en 30 timers pædagogstilling - ligeledes i Vinkelhuset.

Tidlig-HFO

De 70 nye børn har nu gået i HFO en måned. Det er vores opfattelse at børnegruppen trives fint med de nye omgivelser og voksne. Vi arbejder fortsat med formiddags-skolemodulet indtil sommerferien. Modulet har været fyldt af skoleopgaver, ture til skolen og have musik med Jens Peter samt at besøge 0. klasselærer/børn/lokale. Derudover naturformidling, fange- og stafetlege, rollespil, sang & musik, legetøjs-værksted, billedkunst, perler, o.m.a.

De sidste uger indtil ferien – særligt om eftermiddagen – vil vi arbejde på tværs og med fælles samlinger og aktiviteter.

Husk venligst at I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I har en bekymring eller spørgsmål.

Åben-hus i 0. klasserne

Der er åben-hus torsdag d. 14. juni kl. 17-18 i 0. klasserne. Det betyder bl.a., at udskrivning for børnene i Vinkelhuset rykker udenfor i gården ca. kl. 16.30, hvis det er godt vejr. Hvis det regner, er udskrivningen i 1.A’s klasselokale.

Sommerferie

I sommerugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 32 er Bøgelund og Dalen lukket.

Der er åbent for alle HFO1-børn i Vinkelhuset uge 27, 28 og 32 (Vinkelhuset er den bygning, der bl.a. huser 0. klasserne og samtidig er HFO-afdeling for 1. og 2. klasseårgangen). Generelt for ferieugerne:

-      Der er åbent i Vinkelhuset kl. 6.45-17.15.

-      Ind- og udkrydsning vil foregå i 0.C’s klasselokale.

-      Bøgelundbørnene kan lægge deres tøj/skiftetøj i 0.B’s klasselokale, som kommer til at fungere som ”fælles-garderobe” for Bøgelunds børn.

-      Børnene skal have madpakker med - tydeligt navn på - som placeres i kasser (i Vinkelhusets køkken), der er klasse- eller årgangs-opdelte.

-      Jeres barn skal gerne være i Vinkelhuset senest kl. 9. Dette af hensyn til aktiviteter, samling o.a. Kommer I senere bedes I orientere om dette.

-      I kan træffe os på 72 32 78 30, som er Vinkelhusets telefon.
Fredag - og kun fredag - må børnene medbringe legetøj og lignende (på eget ansvar).

Nødpasning

HFO’erne i Hillerød er lukkede uge 29 og 30. Der er nødpasning i Vinkelhuset. Hvis man vil benytte sig af tilbuddet, skal man udfylde og aflevere en tilmeldingsblanket.

Tidlig-HFO uge 27

Hver dag i den første uge af sommerferien går tidlig-HFO-børn og personale på Bøgelund. På Bøgelund laver vi forskellige aktiviteter, bål, spiser frokost, leger og hygger os.

-      Vi går ca. kl. 9 fra Vinkelhuset og forlader Bøgelund kl. 14.30.

-      Jeres barn skal have madpakken i turrygsæk (eller lignende). Denne uge skal madpakken IKKE stilles i køleskab; på Bøgelund kommer madpakken i køleskab.

Rollespil uge 27

Børn i (nuværende) 0., 1. og 2. klasse kan deltage i stort anlagt rollespil i dagene tirsdag, onsdag og torsdag i uge 27. Der kommer detaljeret information ud mandag eftermiddag i uge 27.

Lindehuset

I uge 25 starter ombygning på toppen, hvor der skal indrettes musikrum samt værkstedsrum. Ombygningen er færdig inden Lindehuset holder ferielukket (uge 29, 30 og 31).

Frankey har lavet et sommerferieprogram for uge 27 og 28, som man kan finde på www.sfobyskolen.dk

 

Skolestart i uge 33

I uge 33 er der udover Vinkelhuset også åbent på Bøgelund.

Der er helt almindelig skoledag mandag for 1. til 9. klasserne. 0.klasserne har første skoledag tirsdag d. 14. august. Der er derfor åbent mandag kl. 6.45-17.15 på Bøgelund.

Onsdag og fremover kan tidlig-HFO (som bliver til 0. klasser) også benytte morgen-HFO på Højen (kl. 6.45-7.50). Spørg gerne hvis du er i tvivl, det er lidt kringlet J

 

Husk venligst at have skiftetøj liggende i garderoben J

 

Venlig hilsen

– på personalets vegne –

Yngvar Friberg

Konstitueret HFO-leder

25-10-2017

Kære forældre

Her følger nyt fra Bøgelund

Personale

Mandag d. 16. oktober starter Mathilde sin 1. praktik på Bøgelund, som slutter 1. december 2017. Velkommen til Mathilde

Aktiviteter

Mandag:   Værksted (v. Behram)

Tirsdag:   Yoga i det røde hus kl. 14.45-15.45 (v. Dragica)

Onsdag:   Værksted (v. Behram)

Torsdag:   Yoga i det røde hus kl. 14.45-15.45 (v. Dragica)

Fredag:    Værksted (v. Behram)

Alle dage vil der derudover være krearum.

Aktiviteterne er et tilbud til børnene. Det kan være en god idé, at hvis I taler om det hjemme at give os besked, hvis der er noget vi kan/skal være særlig opmærksom på.


Vedr. yoga er der opslag på tavlen, hvor I bedes notere jeres barn på, hvis barnet som udgangspunkt kan deltage; det er nemlig yderst vigtigt, at undgå så vidt muligt at aktiviteten forstyrres. Hvis man derfor forhåndstilmelder sit barn, kan man først afhente kl. 15.45. Der er plads til 12-14 børn ad gangen, så man kan ikke forvente at deltage hver gang.

Mobiltelefonpolitik

I 2012 udarbejdede personalet i samarbejde med forældrerådet en mobiltelefonpolitik, herunder visse restriktioner. Politikken er netop lagt ud på forældreintras opslagstavle. Man kan ligeledes finde den på vores hjemmeside.

Vi oplever forskellige brud på politikken, bl.a. børn der ringer fra armbåndsure, børn der bruger forskellige apparater til at filme eller tage billeder af hinanden. Vi vil derfor bede jer forældre om, at hjælpe med at overholde reglerne og lade alle apparater der kan ringe eller filme blive hjemme eller slukket i tasken. Udover telefoner gælder dette således også i-pads, ipods, m.m. Dette gælder også fredage.

Hvilken klasse bliver på Bøgelund?

Som altid er der ”skiftedag” 1. maj i HFO. Dog er der som regel én 0. klasse, der skal forvente at blive et år mere på Bøgelund. Som altid gælder reglen om det geografiske princip. I dette skoleår betyder det, at hvis der er én – og kun én klasse der skal blive på Bøgelund, bliver det 0.B.

Legetøj o.a.

Om fredagen – og kun fredagen - må børnene tage legetøj med. Vi oplever fra tid til anden at børnene mister deres legesager, f.eks. pokemon-kort. Vi vil endnu en gang understrege, at det er på eget ansvar. Vi kan ikke påtage opgave at finde forsvundne sager. Vi taler gerne med børnene om hvad der er dit & mit, men det er ingen garanti for at tilvejebringe forsvundne sager. Vi anbefaler evt. navn i legetøj/Nintendo (i skrivende stund er der fortsat en Nintendo uden ejermand på Bøgelunds kontor). Hvad angår kort kan man lade sine bedste kort blive derhjemme og tage dem med, man vil bytte.

Afkrydsning

Når I henter jeres barn, vil vi bede jer om at sikre, at det er jeres barn, der krydses ud. Vi oplever desværre at børn der hentes, er krydset ud af andre. Tak på forhånd.

 

Venlig hilsen - på personalets vegne -
Yngvar

18-10-2017

Nyt fra HFO Byskolen

 

Personale:

Vi har pr. d. 1. august ansat pædagog Lene Clausen. Lene skal sammen med Lene Hansen varetage vores funktion med morgenåbent på Højen. Hun skal være her 7 timer pr. uge. Velkommen til Lene.

Der vil således være 2 faste medarbejdere, som er der hver dag til at modtage børnene om morgenen.

Personale

Vi har pt. også 2 pædagogstuderende på HFO Byskolen. Astrid og Philip er begge to på afdeling Bøgelund.

Kompetenceudvikling

Vi er nu gået i gang med årets kompetenceudvikling, som jeg beskrev i sidste nyhedsbrev. Vi har således i efteråret 3 pædagoger, som er gået i gang med pædagogisk diplomuddannelse på UCC. Vi har medarbejdere, som er gået i gang med basis kursus i idræt, leg og bevægelse, LP kursus og Mee book kursus. Vi skal ligeledes have HFO Byskolens medhjælpere, som har timer i skolen på kursus til november, og medarbejdere, der skal på kursus i science natur.

Så det er en bred vifte af kurser vi er i gang med og skal i gang med.

Vikarer

At vi har så mange folk på kursus betyder således også, at børn og forældre vil møde en del af vores dygtige vikarer, når der dækkes ind om eftermiddagen. Det drejer sig om Alex, Oliver, Sara, Christina og Morten. Flere af dem kender I i forvejen, og nogle har også været her som studerende.

Efterårsferie.

I efterårsferien i uge 42 har vi HFO 1 åbent fra 06.45-17.15. I denne uge er der er kun åbent i Vinkelhuset.

I  HFO2 Lindehuset er der åbent mandag og fredag fra 11-17. Tirsdag, onsdag og torsdag er vi på koloni i Jægerspris. Disse 3 dage er Lindehuset lukket.

08-05-2017

 Nyt fra HFO’en

Tidlig HFO, Tidlig HFO 2 og ”Store flyttedag” Vi modtager i år ca.75 børn i Tidlig HFO, som starter mandag d. 1. maj. Modtagelsen af de nye børn betyder også, at de fleste andre børn skifter afdeling i forbindelse med det vi på HFO Byskolen kalder ”store flyttedag”. Store flyttedag: I år holder vi således i forbindelse opstart af Tidlig-HFO ”store flyttedag” mandag d. 1. maj. Følgende klasser skifter afdeling: 0.b ,0.c og 1.b skifter fra Bøgelund til Vinkelhuset. 0.a bliver endnu et år på Bøgelund og 1.a og 1. c bliver endnu et år i Vinkelhuset. Der vil blive udsendt særskilt velkomstbrev til jer forældre til børn, der skifter afdeling fra Bøgelund til Vinkelhuset med information og praktiske oplysninger 2.a, 2.b og 2.c skifter fra Vinkelhuset til Dalen.

Der vil også her blive udsendt særskilt velkomstbrev til jer forældre til børn, der skifter afdeling fra Vinkelhuset til Dalen med information og praktiske oplysninger. 5 3.a, 3.b, 3.c og 3.d overflyttes til klubben, hvor de får resten af deres HFO 1 tid fra d. 1. maj. Der vil også her komme særskilt nyhedsbrev med informationer om overgang til HFO 2. Herunder oplysninger om vores 3 klasseafslutning. Personale I forbindelse med tidlig HFO og tidlig HFO 2 har vi ansat 3 medarbejdere i henholdsvis 3 og 2 måneder til at supplere vores faste personale. Vi har ansat 3 erfarne pædagogmedhjælpere med kompetencer, som passer til vores aktivitetsorienterede profil.

Til Tidlig HFO har vi ansat Lene Sørensen, som er uddannet designer og har stor erfaring med billedkunst og Malik Bruun, som er uddannet i animation. Begge skal være her 37 t. pr. uge i 3 måneder. Til Tidlig HFO 2 har vi ansat Mona Forup 20 t. pr. uge i 2 måneder. Hun har kompetencer indenfor det kreative felt og har tidligere været ansat i Lindehuset. Vores 3 pædagogstuderende/praktikanter Sara, Sylvester og Morten er færdige med deres praktik d. 31. maj og stopper derfor på afdeling Bøgelund.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til dem alle 3. Der kommer nye praktikanter d. 1. juni. Forestilling i 3 klasseafdelingen Vi har nu på 3 år lavet cirkusforestilling i 3 klasseafdelingen med René Dyreby, som instruktør. Der er igen i år blevet arbejdet intenst med børnenes aktive inddragelse i projektet. Børnenes mange input har betydet, at projektet i år bevægede sig væk fra det man kan kalde det typiske cirkus koncept, hvorfor det i år mundede ud i en forestilling af mere bred karakter. Temaet der blev arbejdet med var venskaber og fællesskab. Traditionen tro sluttede vi af med at vise forestillingen 2 gange torsdag d. 16. marts. Generalprøven for HFO børnene og næste forestilling for forældre, søskende familie og venner. Og det blev en bragende god forestilling vist for fulde huse i aulaen. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige en stor tak til forældre, søskende, familie og venner for det store fremmøde til forestillingen. Denne opbakning betyder rigtig meget for børnene, og gør det til en oplevelse de vil huske, ligesom opbakningen betyder utrolig meget for personalet. Også en stor tak til alle børn i 3 klasserne, som alle har været inddraget i forestillingen. Enten på scenen, til at byde tilskuere velkommen, som praktiske medhjælpere og i baren.

 Børneyoga Vores børneyoga forløb er nu afsluttet. Anna har stået for undervisningen assisteret af Tonny. Der har været afholdt 8 gange med børneyoga. Der har været mellem 10-16 børn pr. gang. Der er blevet arbejdet med at skabe ro og fordybelse i forløbet. Børnene har stiftet bekendtskab med diverse af de klassiske yogaøvelser og stillinger som solhilsen, hunden, sommerfuglen, kobra, elefanten, katten o.a. Hver yogatime er blevet afsluttet med yogisøvn, som er en guidet afspænding. Formålet med vores satsning på at introducere børnene til yogaen, er at give dem nogle metoder, der kan give ro, nærvær, kropsbevidsthed, erkendelse og afspænding. Dette som et bidrag til at udvikle livsduelighed i en balance mellem krav, aktiviteter, udadvendthed, mange input og ro, indadvendthed, nærvær og fysisk/psykisk velvære.

Kompetenceudvikling Hillerød kommune tilbyder i samarbejde med AP møller fonden et kompetenceudviklingsforløb på diplomniveau for pædagoger i skolen. Kompetenceudviklingsforløbet foregår i efteråret 2017 og foråret 2018. HFO Byskolen har fået 7 pladser på modulet. 3 skal afsted i efteråret 2017 og 4 i foråret 2018. Det er et meget ambitiøst anlagt forløb, og vi forventer os meget af det.

7 HFO’erne i Hillerød skal også recertificeres som idræts HFO’er. Dette gælder således også personalet på HFO Byskolen. Der vil ligeledes også blive lavet et grundforløb for de medarbejdere, som ikke har været på dette. Grundforløbet vil blive afholdt først, så alle medarbejdere for mulighed for også at deltage i recertificeringen. Dette forløb kommer også til at foregå i 2017-18.

I tillæg hertil kommer der et kursus i science natur i samarbejde med Skovskolen i 2017-18. Science natur er en særlig didaktisk metode, som lægger op til at stimulere børnenes nysgerrighed og interesse i naturfænomener. Vi har i år samarbejdet med pædagoger fra distriktets daginstitutioner, hvoraf flere er uddannet, som science natur pædagoger, over 4 dage om science natur. Dette indgår som en del af den ”overgangspakke”, vi tilbyder de børn, der skal starte i Tidlig HFO og skole. Og pædagogerne på HFO Byskolen vil også gerne kompetenceudvikles indenfor dette spændende felt.

Forældreråd Forældrerådet for HFO Byskolen har nu været samlet til en række møder, og vi har fundet en god form på vores møder. Forældrerådet består af: Anne Voss Winkler, Lotte Kragelund Andersen, Pelle Milner, Karina Hartmann, Mikkel Steffensen, Rene Karsten Jensen og Nicky Lund. Der er repræsentation fra både HFO 1 og HFO 2. Ud over at få en generel orientering om HFO Byskolen inddrages forældrerådet i en dialog om driften af HFO Byskolen set fra et forældreperspektiv.

Lars Nielsen, HFO-leder