23-09-2016

Seneste nyhed til alle

Nyt fra HFO’en

Først og fremmest velkommen til alle børn og forældre fra Frederiksborg Byskole og Mørks skole. Introduktion til HFO Byskolen Her indledningsvist nogle oplysninger om HFO Byskolen og om den nye HFO struktur, som trådte i kraft d. 1. august. 5 Vi skal til at vænne os til nogle nye betegnelser for det tidligere SFO Byskolen og Klub Lindehuset, som er vedtaget i Hillerød kommune. Her derfor lidt information om de nye navne: HFO står for Hillerød Fritidsordning. HFO Byskolen består af HFO 1, som er det tidligere SFO Byskolen og HFO 2, som er det tidligere Klub Lindehuset. Disse betegnelser er de officielle kommunale navne. Og lidt mere om navne. Vi har 4 afdelinger på HFO Byskolen: Bøgelund, som rummer 0. klasserne og en 1. klasse, Vinkelhuset, som rummer 1. og 2. klasser, Dalen, som rummer 3. klasserne og Lindehuset, som rummer 4.,5.,6. og 7. klasser. HFO Byskolen har indskrevet i alt ca. 600 børn med 300 børn i HFO1 og 300 i HFO2.

Vi modtager børn fra Byskolen og Mørks skole. Vi er pt. 21 ansatte plus en HFO leder. Heraf er 2 pædagoger med ledelsesopgaver, 12 pædagoger, 5 medhjælpere, 1 pædagogstuderende og en PAU studerende (pædagogisk assistent uddannelse). Fysisk er HFO lederen placeret på skolens matrikel og har det overordnede ansvar for HFO’ens drift. På afdeling Bøgelund forestår Yngvar Friberg (pædagog med ledelsesopgaver) den daglige drift af afdelingen, mens Anny Nielsen (pædagog med ledelsesopgaver) forestår den daglige drift i afdeling Lindehuset. HFO lederen (Lars Nielsen) forestår den daglige drift i Vinkelhuset/Dalen. Kommunikation med forældre/Nyhedsbreve Udover dette nyhedsbrev fra

Frederiksborg Byskole vil I forældre modtage nyhedsbreve fra de forskellige afdelinger. I disse nyhedsbreve vil vi skrive om, hvad der rør sig på den enkelte afdeling, orientere om de daglige aktiviteter og fortælle om det pædagogiske arbejde. Herudover vil i også modtage beskeder på intra, hvis vi har behov for at kommunikere med jer med information, som ikke kan vente på et nyhedsbrev.

 

Rollespilsprojekt Som tidligere nævnt laver vi fælles rollespil for hele HFO for 1. klasse til 7. klasse til og med uge 41. Her kan børnene deltage i diverse værksteder og liverollespil. Der vil blive udsendt en ugeplan over, hvilke aktiviteter, der foregår de forskellige uger.

 

Forældremøde: Der er forældremøde for HFO Byskolen tirsdag d. 27. september kl. 18.30-19.00 i Fællessalen.

 

Lars Nielsen, HFO-leder