01-12-2016

Nyhedsbrev

Seneste Nyt fra HFO’en

 

Personale

Vi modtager to nye pædagogstuderende d. 1. december. Det drejer sig om Sara og Sylvester. De skal begge være her 6 måneder og skal være på afdeling Bøgelund. Christopher, som har været pædagogstuderende på Bøgelund nu i et halvt år, slutter d. 30. november. Tak til Christopher for hans indsats under praktikopholdet. Tonny er pt. sygemeldt indtil videre til d. 31/12. Vi sætter vikar ind i det omfang vi kan. Vores vikarer Sidsel, Oliver og Dennis dækker ind.

 

Aktiviteter i afdelingerne i den kommende tid: Bøgelund naturværksted, krea og børneyoga. Vinkelhuset Julegaveværksted, idræt, leg og bevægelse, krea og Nerf rollespil. Rollespillet bliver bygget op som et ”dommedagsspil”, hvor deltagerne skal kæmpe for at redde verden. Dalen Syværksted, hockey og idræt, leg og bevægelse i idrætshallen. Lindehuset Julegaveværksted, krea og træværksted.

Legeplads Vores legeplads på Højen vil inden jul blive udvidet med det, vi kalder et ”kraftsted”, som bliver en del af vores rollespil. Det kommer til at bestå af en kombination af bænke, troner og sten i en skulpturel udformning, som skal understøtte vores rollespil. Firmaet ”skulpturleg” står for opførelsen. Vi glæder os til at gøre brug af de nye legemuligheder.

Rollespil Vi er nu færdige med vores rollespilsprojekt over 6 uger, som er foregået i et samarbejde mellem HFO 1 og HFO 2. I projektet har børnene kunnet deltage i diverse værksteder: amulet, læder, fane, gøgle, danse og våbenværksted. Og der er udover fredags rollespillet blevet afholdt to store rollespil i sidste uge af projektperioden i uge 41. Om tirsdagen et fælles rollespil for alle deltagende og om torsdagen for 3. klasserne og Lindehusets børn ned på Fantasiens ø. Begge rollespil var en stor succes. Det viste sig i projektperioden, at det primært var børn fra HFO 1, der deltog i værkstederne og relativt få fra Lindehuset. Det betød, at vi efter 3. uge af projektet, besluttede, at resten af projektperioden kun blev for børn fra HFO 1 (når ses bort fra de to store live rollespil som både var fra HFO 1 og HFO 2). 6 Dette har naturligvis givet anledning til refleksion i personalegruppen, og vores erfaringer vil indgå i eventuelle kommende fælles aktiviteter og projekter. En god effekt af projektet har været, at personalet har arbejdet sammen på tværs, hvilket har været en god måde at lære hinanden at kende på.

Lars Nielsen, HFO-leder