18-03-2017

Nyhedsbrev Februar 2017

Nyt fra HFO’en

 Personale Alex, som har været i praktik i Dalen, som PAU studerende, har sidste dag d. 27/februar. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til Alex for samarbejdet og for den tid, han har været her. Claus, som ligeledes er PAU studerende er startet i Dalen d. 5. januar. Han skal være her i 6 måneder. Velkommen til Claus

Aktiviteter i afdelingerne

Bøgelund I Krea værkstedet bliver der udover male og tegneaktiviteter også lavet fastelavnsmasker. Der er ligeledes yoga hver tirsdag. Yoga er med tilmelding. I uge 8 starter vi et såningsprojekt og der vil også være bål om fredagen. Hertil kommer vores løbende aktiviteter med stikbold musik og sang o.a.

 Vinkelhuset Nerf rollespillet slutter uge 6. Mange børn har deltaget og børnene har set frem til fredag, hvor der har været Nerf rollespil. De har været flot udklædte og tungt bevæbnede med diverse våben. Det har været sjovt at være med. Liverollespil starter igen i uge 8. Det foregår om fredagen, ligesom sidst. Og der skal nok blive gang i den. Idræt, leg og bevægelse fortsætter bl.a. med vores meget populære aktivitet med ”piratfange” i idrætshallen. Dette foregår om torsdagen. Børneyoga bliver nu igen et tilbud til Vinkelhusets børn. Vores tidligere pædagogpraktikant Anna har taget børneyoga uddannelse og kommer og laver yoga i Vinkelhuset i samarbejde med Tonny. Det kommer til at foregå mandage og tirsdage og starter i uge 9. Der vil være tilmelding til yogaholdene. Særskilt tilmelding vil blive sendt ud. Værksted fortsætter også i den kommende periode. Mange børn søger værkstedet i Vinkelhuset og også på Højen om onsdagen. Her kan børnene fordybe sig i at arbejde med perler, strikke, knytte, lave krympeplader o.a.

 Dalen Vi laver cirkusprojekt i Dalen fra uge 8. Det kommer til at foregå 2 dage om ugen. René Dyrby, vores efterhånden kendte instruktør fra bh. klassernes cirkusforestilling, kommer og laver cirkus med børnene sammen med personalet. Traditionen tro slutter vi af med en forestilling torsdag d. 16. marts fra 16-18 i Aulaen. Alle forældre,søskende og familie er inviteret med til forestillingen. Det bliver sjovt. Vi byder også på lidt at spise og drikke.

Lindehuset I Lindehuset bliver der lige nu filtet sutsko og spillet Warhammer. I uge 8 får vi besøg af børn og voksne fra vores venskabsby Karlskrona. Her vil vi være sammen med de svenske børn her i Lindehuset. Det glæder vi os til, og det bliver helt sikkert både sjovt og hyggeligt. Aktivitetstavler Børnene og I forældre kan orientere jer yderligere om aktiviteterne på aktivitetstavlerne i afdelingerne.

 Børnenes brug af Pokemon kort Vi har haft en pædagogisk drøftelse af børnenes brug af Pokemon kort. I Dalen går det rigtig fint med at bytte kort. Børnene er rigtig gode til det og følger de regler, der er lagt for det at bytte kort. Vi har derimod en række udfordringer blandt Vinkelhusets børn, hvor der har været konflikter og også tyverier. I et enkelt tilfælde har der også været (små)penge involveret. Det er således noget vi arbejder med i forhold til børnene. D.v.s. arbejder med hvordan kort kan byttes indenfor en rimelig ramme, hvor der også er mulighed for at ”bytte tilbage”

Pædagogopgave med inkluderende fællesskaber Stig har fået til opgave at arbejde med at inkludere en række børn i fællesskabet, som har brug for en voksen til at guide sig og skabe en god hverdag for børnene. Stig er således taget ud af hans sædvanlige opgaver med natur og udeliv og andre aktiviteter. Personaledag

Det samlede personale på HFO Byskolen holder personaledag lørdag d. 18. marts. På personaledagen skal vi drøfte pædagogik, målsætninger og aktiviteter i fritidsdelen set i lyset af den nye HFO struktur og Mål og indholdsbeskrivelsen for HFO området. Dette med henblik på at videre udvikle den røde tråd i det pædagogiske arbejde mellem vores 4 afdelinger, og at blive skarpe på prioriteringen af vores pædagogiske indsatsområder.

Informationsmøde for forældre til kommende HFO2 børn Tirsdag d. 21. marts holder vi informationsmøde i Lindehuset for kommende forældre til børn, der skal starte i HFO 2 d. 1. maj. Mødet er fra 17.15-18.30. Håber at se rigtig mange.

For forældre til børn fra Marie Mørks skole holder vi et tilsvarende informationsmøde torsdag d. 23. marts kl. 17.15-18.30 for de børn, der skal starte d. 1. august. Håber at se rigtig mange.

Hjemmeside Vi er i gang med at opdatere vores hjemmeside, så der kommer til at ligge opdaterede og relevante oplysninger fra HFO Byskolen. Vi skal også have lagt oplysninger og billeder fra HFO 2 ind på siden, så det bliver en fælles hjemmeside for HFO 1 og HFO 2.

Lars Nielsen, HFO-leder