08-05-2017

sidste nyt 28 april 2017

 Nyt fra HFO’en

Tidlig HFO, Tidlig HFO 2 og ”Store flyttedag” Vi modtager i år ca.75 børn i Tidlig HFO, som starter mandag d. 1. maj. Modtagelsen af de nye børn betyder også, at de fleste andre børn skifter afdeling i forbindelse med det vi på HFO Byskolen kalder ”store flyttedag”. Store flyttedag: I år holder vi således i forbindelse opstart af Tidlig-HFO ”store flyttedag” mandag d. 1. maj. Følgende klasser skifter afdeling: 0.b ,0.c og 1.b skifter fra Bøgelund til Vinkelhuset. 0.a bliver endnu et år på Bøgelund og 1.a og 1. c bliver endnu et år i Vinkelhuset. Der vil blive udsendt særskilt velkomstbrev til jer forældre til børn, der skifter afdeling fra Bøgelund til Vinkelhuset med information og praktiske oplysninger 2.a, 2.b og 2.c skifter fra Vinkelhuset til Dalen.

Der vil også her blive udsendt særskilt velkomstbrev til jer forældre til børn, der skifter afdeling fra Vinkelhuset til Dalen med information og praktiske oplysninger. 5 3.a, 3.b, 3.c og 3.d overflyttes til klubben, hvor de får resten af deres HFO 1 tid fra d. 1. maj. Der vil også her komme særskilt nyhedsbrev med informationer om overgang til HFO 2. Herunder oplysninger om vores 3 klasseafslutning. Personale I forbindelse med tidlig HFO og tidlig HFO 2 har vi ansat 3 medarbejdere i henholdsvis 3 og 2 måneder til at supplere vores faste personale. Vi har ansat 3 erfarne pædagogmedhjælpere med kompetencer, som passer til vores aktivitetsorienterede profil.

Til Tidlig HFO har vi ansat Lene Sørensen, som er uddannet designer og har stor erfaring med billedkunst og Malik Bruun, som er uddannet i animation. Begge skal være her 37 t. pr. uge i 3 måneder. Til Tidlig HFO 2 har vi ansat Mona Forup 20 t. pr. uge i 2 måneder. Hun har kompetencer indenfor det kreative felt og har tidligere været ansat i Lindehuset. Vores 3 pædagogstuderende/praktikanter Sara, Sylvester og Morten er færdige med deres praktik d. 31. maj og stopper derfor på afdeling Bøgelund.

Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til dem alle 3. Der kommer nye praktikanter d. 1. juni. Forestilling i 3 klasseafdelingen Vi har nu på 3 år lavet cirkusforestilling i 3 klasseafdelingen med René Dyreby, som instruktør. Der er igen i år blevet arbejdet intenst med børnenes aktive inddragelse i projektet. Børnenes mange input har betydet, at projektet i år bevægede sig væk fra det man kan kalde det typiske cirkus koncept, hvorfor det i år mundede ud i en forestilling af mere bred karakter. Temaet der blev arbejdet med var venskaber og fællesskab. Traditionen tro sluttede vi af med at vise forestillingen 2 gange torsdag d. 16. marts. Generalprøven for HFO børnene og næste forestilling for forældre, søskende familie og venner. Og det blev en bragende god forestilling vist for fulde huse i aulaen. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige en stor tak til forældre, søskende, familie og venner for det store fremmøde til forestillingen. Denne opbakning betyder rigtig meget for børnene, og gør det til en oplevelse de vil huske, ligesom opbakningen betyder utrolig meget for personalet. Også en stor tak til alle børn i 3 klasserne, som alle har været inddraget i forestillingen. Enten på scenen, til at byde tilskuere velkommen, som praktiske medhjælpere og i baren.

 Børneyoga Vores børneyoga forløb er nu afsluttet. Anna har stået for undervisningen assisteret af Tonny. Der har været afholdt 8 gange med børneyoga. Der har været mellem 10-16 børn pr. gang. Der er blevet arbejdet med at skabe ro og fordybelse i forløbet. Børnene har stiftet bekendtskab med diverse af de klassiske yogaøvelser og stillinger som solhilsen, hunden, sommerfuglen, kobra, elefanten, katten o.a. Hver yogatime er blevet afsluttet med yogisøvn, som er en guidet afspænding. Formålet med vores satsning på at introducere børnene til yogaen, er at give dem nogle metoder, der kan give ro, nærvær, kropsbevidsthed, erkendelse og afspænding. Dette som et bidrag til at udvikle livsduelighed i en balance mellem krav, aktiviteter, udadvendthed, mange input og ro, indadvendthed, nærvær og fysisk/psykisk velvære.

Kompetenceudvikling Hillerød kommune tilbyder i samarbejde med AP møller fonden et kompetenceudviklingsforløb på diplomniveau for pædagoger i skolen. Kompetenceudviklingsforløbet foregår i efteråret 2017 og foråret 2018. HFO Byskolen har fået 7 pladser på modulet. 3 skal afsted i efteråret 2017 og 4 i foråret 2018. Det er et meget ambitiøst anlagt forløb, og vi forventer os meget af det.

7 HFO’erne i Hillerød skal også recertificeres som idræts HFO’er. Dette gælder således også personalet på HFO Byskolen. Der vil ligeledes også blive lavet et grundforløb for de medarbejdere, som ikke har været på dette. Grundforløbet vil blive afholdt først, så alle medarbejdere for mulighed for også at deltage i recertificeringen. Dette forløb kommer også til at foregå i 2017-18.

I tillæg hertil kommer der et kursus i science natur i samarbejde med Skovskolen i 2017-18. Science natur er en særlig didaktisk metode, som lægger op til at stimulere børnenes nysgerrighed og interesse i naturfænomener. Vi har i år samarbejdet med pædagoger fra distriktets daginstitutioner, hvoraf flere er uddannet, som science natur pædagoger, over 4 dage om science natur. Dette indgår som en del af den ”overgangspakke”, vi tilbyder de børn, der skal starte i Tidlig HFO og skole. Og pædagogerne på HFO Byskolen vil også gerne kompetenceudvikles indenfor dette spændende felt.

Forældreråd Forældrerådet for HFO Byskolen har nu været samlet til en række møder, og vi har fundet en god form på vores møder. Forældrerådet består af: Anne Voss Winkler, Lotte Kragelund Andersen, Pelle Milner, Karina Hartmann, Mikkel Steffensen, Rene Karsten Jensen og Nicky Lund. Der er repræsentation fra både HFO 1 og HFO 2. Ud over at få en generel orientering om HFO Byskolen inddrages forældrerådet i en dialog om driften af HFO Byskolen set fra et forældreperspektiv.

Lars Nielsen, HFO-leder