12-06-2018

HFO Byskolen juni 2018

Personale

Sarah og Sofie (pædagogstuderende) havde sidste dag på Bøgelund d. 31. maj. De er nu tilbage på skolebænken; dog vil I fortsat kunne møde Sofie på Bøgelund, da hun er tilkaldevikar. Nye studerende er Sadek (gruppe B) og Bianca (gruppe C), som begge startede 1, juni. Velkommen til jer begge.

Kira stopper sin praktik i Vinkelhuset d. 22. juni. Tak for denne gang.

Behram går på pension efter lang og tro tjeneste. Det fejrer vi med afskedsreception på Bøgelund på Behrams sidste arbejdsdag fredag d. 31. august. Detaljer følger.

Efter eget ønske indtræder Stig i Behrams stilling, således at Stig flyttes (tilbage) til Bøgelund på et endnu ikke nærmere aftalt tidspunkt efter sommerferien.

Der er ansættelsesprocesser i gang angående HFO-lederstillingen, Stigs stilling i Vinkelhuset samt en 30 timers pædagogstilling - ligeledes i Vinkelhuset.

Tidlig-HFO

De 70 nye børn har nu gået i HFO en måned. Det er vores opfattelse at børnegruppen trives fint med de nye omgivelser og voksne. Vi arbejder fortsat med formiddags-skolemodulet indtil sommerferien. Modulet har været fyldt af skoleopgaver, ture til skolen og have musik med Jens Peter samt at besøge 0. klasselærer/børn/lokale. Derudover naturformidling, fange- og stafetlege, rollespil, sang & musik, legetøjs-værksted, billedkunst, perler, o.m.a.

De sidste uger indtil ferien – særligt om eftermiddagen – vil vi arbejde på tværs og med fælles samlinger og aktiviteter.

Husk venligst at I altid er velkomne til at kontakte os, hvis I har en bekymring eller spørgsmål.

Åben-hus i 0. klasserne

Der er åben-hus torsdag d. 14. juni kl. 17-18 i 0. klasserne. Det betyder bl.a., at udskrivning for børnene i Vinkelhuset rykker udenfor i gården ca. kl. 16.30, hvis det er godt vejr. Hvis det regner, er udskrivningen i 1.A’s klasselokale.

Sommerferie

I sommerugerne 27, 28, 29, 30, 31 og 32 er Bøgelund og Dalen lukket.

Der er åbent for alle HFO1-børn i Vinkelhuset uge 27, 28 og 32 (Vinkelhuset er den bygning, der bl.a. huser 0. klasserne og samtidig er HFO-afdeling for 1. og 2. klasseårgangen). Generelt for ferieugerne:

-      Der er åbent i Vinkelhuset kl. 6.45-17.15.

-      Ind- og udkrydsning vil foregå i 0.C’s klasselokale.

-      Bøgelundbørnene kan lægge deres tøj/skiftetøj i 0.B’s klasselokale, som kommer til at fungere som ”fælles-garderobe” for Bøgelunds børn.

-      Børnene skal have madpakker med - tydeligt navn på - som placeres i kasser (i Vinkelhusets køkken), der er klasse- eller årgangs-opdelte.

-      Jeres barn skal gerne være i Vinkelhuset senest kl. 9. Dette af hensyn til aktiviteter, samling o.a. Kommer I senere bedes I orientere om dette.

-      I kan træffe os på 72 32 78 30, som er Vinkelhusets telefon.
Fredag - og kun fredag - må børnene medbringe legetøj og lignende (på eget ansvar).

Nødpasning

HFO’erne i Hillerød er lukkede uge 29 og 30. Der er nødpasning i Vinkelhuset. Hvis man vil benytte sig af tilbuddet, skal man udfylde og aflevere en tilmeldingsblanket.

Tidlig-HFO uge 27

Hver dag i den første uge af sommerferien går tidlig-HFO-børn og personale på Bøgelund. På Bøgelund laver vi forskellige aktiviteter, bål, spiser frokost, leger og hygger os.

-      Vi går ca. kl. 9 fra Vinkelhuset og forlader Bøgelund kl. 14.30.

-      Jeres barn skal have madpakken i turrygsæk (eller lignende). Denne uge skal madpakken IKKE stilles i køleskab; på Bøgelund kommer madpakken i køleskab.

Rollespil uge 27

Børn i (nuværende) 0., 1. og 2. klasse kan deltage i stort anlagt rollespil i dagene tirsdag, onsdag og torsdag i uge 27. Der kommer detaljeret information ud mandag eftermiddag i uge 27.

Lindehuset

I uge 25 starter ombygning på toppen, hvor der skal indrettes musikrum samt værkstedsrum. Ombygningen er færdig inden Lindehuset holder ferielukket (uge 29, 30 og 31).

Frankey har lavet et sommerferieprogram for uge 27 og 28, som man kan finde på www.sfobyskolen.dk

 

Skolestart i uge 33

I uge 33 er der udover Vinkelhuset også åbent på Bøgelund.

Der er helt almindelig skoledag mandag for 1. til 9. klasserne. 0.klasserne har første skoledag tirsdag d. 14. august. Der er derfor åbent mandag kl. 6.45-17.15 på Bøgelund.

Onsdag og fremover kan tidlig-HFO (som bliver til 0. klasser) også benytte morgen-HFO på Højen (kl. 6.45-7.50). Spørg gerne hvis du er i tvivl, det er lidt kringlet J

 

Husk venligst at have skiftetøj liggende i garderoben J

 

Venlig hilsen

– på personalets vegne –

Yngvar Friberg

Konstitueret HFO-leder