27-03-2019

Referat af forældrerådsmøde

Referat af forældrerådsmøde

onsdag d. 30. januar 2019 kl. 17.30-19

Sted: Vinkelhuset

Dagsorden:

Information:

 • Personale
 • Kompetenceudvikling
 • Nyt fra afdelingerne

 

Behandlingspunkter:

 

 1. Læreplan for HFO
 2. Aktiviteter på afdelingerne
 3. Morgenpasning
 4. Input til overgangen fra børnehave til skole
 5. Forældrenes aktuelle opfattelse af HFO Byskolen
 6. Evt. 

Referat forældrerådsmøde d. 30.01.19

Tilstede: Vivi Martins, Yngvar, Kristin, Aynur, Heidi, Nicki

 Personale:

Bøgelund:

 • Mads (pædagogstuderende) skal være på Bøgelund i sin 2 praktik frem til 31 maj 2019
 • Der endnu ingen afklaring omkring Draghitas situation

 Vinkelhuset:

 • Joakim i Vinkelhuset har sagt op da han har fået et andet arbejde. I hans stilling er der ansat en flyver som hedder Nate.
 • Ida (pædagogstuderende) skal være i sin praktik i Vinkelhuset frem til 31 maj 2019

 Lindehuset:

 • Kim S. er ansat og starter officielt på mandag d. 2019
 • Nicklas er ansat i arbejdsprøvning t.o.m marts 2019
 • Emma stopper i sin stilling i morgen d. 31.01.19 og fortsætter derefter som tilkaldevikar
 • Anni fungerer som vikar

 Dalen:

 • Jasmin (PAU elev) er i praktik frem til sommeren 2019

  

Kompetenceudvikling:

 • SFO/klub har været igennem den 3. idræts certificering
 • Der pågår et naturkursus og det er Jannie og Stig der er involveret i det
 • Frankie fra lindehuset er udvalgt som superbruger i Aula
 • Yngvar er begyndt på uddannelsen i diplom i ledelse
 • Ulla er blevet færdig som praktikvejleder
 • De nyansatte i HFO skal meldes til Hillerøduddannelsen

Nyt fra afdelingerne:

HFO indberetter til Hillerød ejendomme når der er skader, opgaver der skal udføres m.m.

 Nyt fra lederen:

Frederiksborg Byskole har fremsendt høringssvar vedr. den tredje lukkeuge. Vi anbefaler 3 dage i påsken og 2 dage i juleferien.

Frederiksborg Byskole har ligeledes fremsendt høringssvar vedr fordeling af pædagogiske ressourcer i skolen.

  Behandlingspunkter:

Læreplan for HFO:

 • HFO har endnu ikke en læreplan men denne proces plan er sat i gang i december 2018 og den skal være på plads i 2021 (se detaljer for plan i ”Proces og tidsplan for læreplan for HFO Byskolen)
 • Punkterne i planen blev gennemgået og diskuteret i forældrerådet
 • Vigtigheden af at spørge hinanden kollegaer imellem HVORFOR man gør og tænker som man gør. Der skal skabes en ufarlig diskussion/samtale om hvorfor vi vil lave diverse aktiviteter med børnene så man kan blive udfordret fagligt.

 Aktiviteter på afdelingerne

Bøgelund:

 • Det overvejes om der skal laves to dage med Yoga og hvordan det praktisk skal foregå da der er stor interesse for den aktivitet.
 • Stig laver aktiviteter med at snitte

Vinkelhuset:

 • Perleværksted + lære dem at knytte og flette
 • Maleværksted
 • Spillecafe hvor børnene medbringer deres egne devises (fredag)

Dalen:

 • Håndarbejde
 • Spiller stikbold i den store sal

 Lindevej:

 • Der pågår flere aktiviteter såsom fantasy aften og overnatninger

 

Morgenpasning

 • Hillerød ejendomme har vurderet at det koster 2 mill. Kroner at gøre Højen klar til brug og det kan ikke betale sig økonomisk nu inden den store renovering går i gang.
 • Skolen og HFO har haft møde med Hillerød ejendomme og det blev diskuteret hvorvidt man kan bruge et af lokalerne i Skovfløjen. En anden mulighed kunne være billedkunstlokalet. Det er blevet aftalt at skolen og HFO drøfter hvad der skal tilføjes af ressourcer for at det kan fungere Højen om morgenen og derefter kontaktes Hillerød ejendomme igen for videre planlægning.  

 Input til overgangen fra børnehave til skole

 • Der manglede en rammesætning til Åbent hus arrangementet i Bøgelund + tydelighed i forhold til hvem der er hvem.
 • Tydelighed i forhold til hvem du kan aflevere dit barn til.
 • Fysisk føleskab hvor børnehaverne samarbejder tæt med skolen med at overdrage børnene
 • Tydelighed omkring hvilke voksne der har vilke funktioner den pågælden dag eksempelvis vinke voksen.

 Forældrenes aktuelle opfattelse af HFO Byskolen

 • Info og nyhedsmail i Lindehuset er positivt og nyttigt
 • De har fået det til at fungere i Lindehuset selvom de har haft færre ressourcer
 • Rigtig gode kælke der er blevet indkøbt