10-07-2018

Indmeldelse og udmeldelse foregår i den digitale pladsanvisning på borger.dk:

https://www.hillerod.dk/borger/familie-og-boern/skoler/hilleroed-fritids-ordning-hfo/

Vær opmærksom på, at der er 1 måneds varsel på udmeldelse, og at det er med virkning fra den 1. i måneden.