Personalet er klar over, at mange forældre opfatter mobiltelefonen som en ”livline”, som ens barn nemt kan bruge, hvis der sker noget, og den kan også være en nem måde at få fat i ens barn på.

Personalet er klar over, at flere elever har brug for deres mobiltelefoner efter skoletid eller efter hjemsendelse fra SFO – enten fordi de er på vej hjem, er alene hjemme et stykke tid før forældrene kommer hjem eller går hjem sammen med andre børn for at lege.

Vi anbefaler, at I som forældre taler med jeres barn om mobilbrug - formål, etik og sprog.

 

Mobilpolitik gældende for Bøgelund og Vinkelhuset:

Mobiltelefoner er slukkede og i tasken.

Overholdes dette ikke, holder personalet telefonen indtil barnet skal hjem.

 

Mobilpolitik gældende for Dalen:

Børn der går i 3. klasseafdelingen må gerne bruge mobiltelefoner, men kun i Dalens lokaler. Dog er der et sæt etiske spilleregler for god opførsel, vi forventer børnene vil overholde, samt andre aftaler der gør sig gældende.

 

Etiske spilleregler:

-          Telefonen må ikke bruges til at mobbe eller på anden måde genere andre.

-          Det er ikke tilladt at fotografere og filme.

-          Vi opfordrer barnet til ikke at sende mange uhensigtsmæssige sms’er, som kan virke forstyrrende og generende.

-          Barnet skal ikke ringe hjem vedr. konflikter eller forhold i SFO uden forudgående aftale med en af de ansatte. Sker dette alligevel, forventer vi, at man som forælder altid beder barnet om at ordne det med SFO’ens voksne for dernæst at afslutte samtalen. Vi kontakter naturligvis forældrene, hvis der opstår situationer eller sygdom, der fordrer jeres indsats.

-          Vil børnene gerne høre musik på deres telefoner, skal det foregå på en måde, så det ikke generer andre.

-          Ved overtrædelse af SFO’ens mobilpolitik opbevarer personalet telefonen, indtil barnet skal hjem.

-          Ved gentagne overtrædelser af skolens mobilpolitik skal mobiltelefonen afhentes af forældrene.

 

Mobilaftaler:

-          At have en mobiltelefon med er på eget ansvar og uden erstatning. (Hvis den forsvinder, må børn og forældre hjælpe hinanden med at lede efter den.)

 

Brug af SFO’ens telefon

 

Personalet ringer altid til forældrene, hvis jeres barn bliver utilpas, syg eller usikker på en aftale indgået med mor eller far. Når barnet henvender sig med en problematik, vurderer personalet fra gang til gang, hvorvidt forældrene skal ringes op.

 

Vi opfordrer jer forældre til at bruge egne telefoner til at indgå legeaftaler med.

 

Som udgangspunkt låner vi ikke telefonen ud til børn, der vil lave legeaftale, med mindre der er forældre tilstede.