Forældrerådet består af: Lotte Kragelund Andersen, Pelle Milner,  Mikkel Steffensen, Rene Karsten Jensen og Nicky Lund. Der er repræsentation fra både HFO 1 og HFO 2. Ud over at få en generel orientering om HFO Byskolen inddrages forældrerådet i en dialog om driften af HFO Byskolen set fra et forældreperspektiv.

 

Vi har et forældreråd, der er på valg hvert år på det årlige forældremøde i efteråret.