HFO2 (Hillerød Fritidsordning) er et tilbud primært for målgruppen 4. klasse til og med 7. klasse. 

Orientering om ny procedure for udmeldelse af HFO2

Kære forældre til børn i HFO2

Det er forældres ansvar at melde deres børn ud af HFO, når børnene ikke længere går i HFO’en.

Fremover vil alle børn dog blive automatisk udmeldt af HFO2 efter 7. klasse. Den nye procedure skal sikre, at I ikke bliver opkrævet for HFO-pladsen efter, at de fleste børn stopper i HFO2.

 Nogle børn fortsætter dog i HFO2 udover 7. klassetrin. Hvis dit barn skal gå i HFO2 efter 7. klasse, skal du som forælder selv melde barnet ind igen. Indmeldelse foregår i den digitale pladsanvisning. Dit barn vil herefter være indmeldt i HFO2, indtil du selv melder barnet ud, og senest til og med 9. klasse.

Med venlig hilsen 

Skoleforvaltningen

Hillerød Kommune