Procedure når børn kommer til skade i SFO

  1. Vurder skaden
  2. Iværksæt relevant behandling
  3. Ved usikkerhed om skadens art og omfang: involver altid en kollega i vurderingen af skaden.
  4. Ved alvorligere skader kontaktes forældrene. Forældrene kan herefter beslutte at tage på skadestue/egen læge.
  5. Ved akut skade af alvorligere karakter tager medarbejder på skadestuen med det tilskadekomne barn. Forældre kontaktes samtidig med henblik på at tage over i forhold til skadens viderebehandling hos lægen/skadestuen.
  6. Ved akut meget alvorlig skade rekvireres ambulance på 112. Forældre kontaktes.