Tidlig-HFO-forældremøde 2021

Tidlig-HFO

Samling i gruppe C.

Informationsmøde for forældre

ÆNDRET: Klassevise forældremøder d. 20/4 (0.C), 21/4 (0.A) samt 22/4 (0.B) kl. 17.15-18.30

på Bøgelund

 

Åbent hus for børn & forældre

AFLYST

Tidlig-HFO på Bøgelund

 Dagsplan for tidlig-HFO - før skolestart i maj måned og juni måned

 

Kl. 6.45 - 8: Modtagelse af børn/afsked med forældre. Morgenmad til de fremmødte børn. Leg og små aktiviteter.

Kl. 8 - 9: Modtagelse af børn/afsked med forældre. Leg og små aktiviteter. Åbent i kreaværksted samt udeliv (mooncars, cykler o.a.)

Kl. 9 – 11.30: Skolemodul: Klasserumsledelse ud fra samme principper som i 0. klasse. Anvendelse af piktogrammer og spilleregler i klasserummet. Social træning. Børnefællesskaber. Omsorg, trivsel og inklusion. Små bogstav- og talopgaver. Holde rigtigt på blyanten. Skrive sit navn. Gennemgang af dag, dato, årstid o.a. Naturformidling. Ture til skolen. Æstetiske læreprocesser og bevægelse.

Teamet husker børnene på at spise deres formiddagsmad, når teamet skønner det passende.

Kl. 11.30: Frokost. Højtlæsning. Historie-cd.

Kl. 12 -13.45: Udeliv: Voksenstyret udeaktivitet, fri leg (mooncars, cykler, sandkasse, boldbane, legeplads)

Kl. 13.45-14.15: Samling gruppevis.  Læsning, klasserumsledelse, 

 Kl. 14.15 - 16: Fritidsmodul: Diverse aktivitetstilbud, som børnene kan vælge at deltage i: Idræt, leg eller bevægelsesaktivitet, krearummet, natur og udeliv

16-17.15: Afhentning af børn. Fri leg og små aktiviteter.

 Alle grupper besøger skolen ca. én gang ugentligt.

Der kan forekomme øvrige turdage. Tjek venligst gruppens ugeplan.

Alle børn har deres egen garderobe. Her bør børnene have gummistøvler og skiftetøj liggende. Bøgelund har en skøn naturlegeplads og det kan ikke undgås at blive beskidt. 

Bålaktivitet og udeliv for alle grupper.

Sådan lærer du barnet at tørre sig selv efter toiletbesøg